06 19387009

info@cuidadozorg.nl

070 720 0207

info@cuidadozorg.nl

Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad van CuidadoZorg B.V. behartigt de belangen van cliënten die gebruik maken van thuiszorg. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over onder meer de kwaliteit van de zorg, belangrijke wijzigingen in de organisatie en andere relevante onderwerpen.