06 19387009

info@cuidadozorg.nl

070 720 0207

info@cuidadozorg.nl

Klachtenregeling

Klachtenafhandeling

Wanneer u ergens ontevreden over bent, bespreek dat dan met de direct betrokken medewerker of zijn/haar directe leidinggevende. U kunt ons hiervoor onder werktijden bereiken via 070 720 0207 of door te mailen naar:
info@cuidadozorg.nl (T.A.V. klachtenfunctionaris) CuidadoZorg B.V. streeft naar een zorgvuldige behandeling van uw klacht. Indien nodig zullen wij u om meer informatie vragen over de betreffende klacht en/of suggestie. Wij streven ernaar uw klacht binnen 4 weken af te handelen en houden u gedurende deze periode op de hoogte van de status van de klacht.

Als u dit niet wilt of als u niet tot een oplossing kunt komen met hen, dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris bij de klachtenloket Zorg:

Telefoonnummer:
070 720 0207

Maandag t/m Vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
Naam onafhankelijke Klachtenfunctionaris: P. de Boer.

Voor meer informatie:
www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg
info@klachtenloket-zorg.nl

Ontevreden over de klachtenafhandeling?

Wanneer u vindt dat een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld of de klacht niet binnen de gestelde termijn is behandeld, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg Algemeen. U kunt die op de Geschillencommissie website vinden en opsturen naar: de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. U dient daarbij ook het klachtengeld van € 52,50 te voldoen. Meer informatie vind u op de Geschillencommissie website.

 

Let wel: Voorwaarde is dat u uw klacht eerst bij ons moet hebben ingediend. Is de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld of de klacht niet binnen de gestelde termijn behandeld, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.
U kunt dan een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Klachtenreglement

CuidadoZorg B.V. maakt gebruik van een professioneel klachtenreglement. Hierdoor voldoen wij aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg stelt. Aan de hand daarvan kunnen we klachten vertrouwelijk en ordentelijk behandelen. In ons klachtenreglement vindt u onder andere de procedure voor het indienen van een klacht, de daarvoor gestelde termijnen en het verloop van het proces.